kes11.jpg

Դալմա նվեր քարտն այժմ կարող ես ձեռք բերել նաև առցանց։ Նվեր քարտը թույլ է տալիս օգտվել մոլի բոլոր խանութ-սրահներից և ծառայություններից, ինչի շնորհիվ դառնում է կատարյալ նվեր ցանկացած առիթի համար և, նույնիսկ, առանց առիթի։ Դալմայի հաճախորդների սպասարկման կենտրոնից, Էվոկաբանկի մասնաճյուղերից կամ առցանց կարող ես ձեռք բերել 10,000-ից մինչև 2,000,000 դրամ արժողությամբ նվեր քարտ, որը վավեր է ձեռք բերման օրվանից 6 ամիս ժամկետով։ Ի դեպ, նվեր քարտի համար գործում է նաև Online Banking ծառայություն։

kes12.jpg

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ քոբրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ։

  Սույն պայմանները, այսուհետ՝ Պայմաններ, սահմանում են «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ քոբրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման, քարտից օգտվելու կարգն ու պայմանները: Սույն պայմանները հանդիսանում են «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ քոբրենդային GIFT քարտից օգտվելու հրապարակային առաջարկ (օֆերտա), որը համարվում է ընդունված (հաստատված) Դիմումատուի կողմից սույն Դիմում-Պայմանագիրը ստորագրելու պահից:
   

  1. Պայմաններում օգտագործված հասկացություններ՝

   

  • GIFT քարտ կամ Քարտ՝  Բանկի սեփականությունը հանդիսացող, Բանկի և «Դալմա Գարդեն Մոլ» զվարճաառեւտրային համալիրի լոգոտիպերի պատկերով մագնիսական ժապավենով ArCa hամակարգի  չվերալիցքավորվող անանուն քոբրենդային վճարային քարտ, որը գործում է բացառապես «Դալմա Գարդեն Մոլ» զվարճաառեւտրային համալիրի տարածքում տեղադրված POS-տերմինալներով միայն անկանխիկ վճարումներ կատարելու նպատակով: Քարտը համարվում է վավերական Քարտի դիմերեսին նշված ժամկետի սահմաններում:

  • Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

  • Դիմումատու` Սույն Դիմում-Պայմանագիրը ընդունած անձ

  • PIN կոդ` Գաղտնի թվային ծածկագիր, որը տրամադրվում կամ առաքվում է Դիմումատուին հատուկ փակ ծրարով և օգտագործվում Դիմումատուի կողմից  վճարումներ կատարելու նպատակով:

  • POS տերմինալ՝ Ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարում իրականացնելու համար նախատեսված էլեկտրամեխանիկական սարք, որով գործառնություններ կարող են իրականացվել միայն Քարտի փաստացի առկայության դեպքում և PIN կոդի կիրառմամբ:
    

  2. Քո բրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ՝

       Վճարահաշվարկային համակարգ՝ ArCa,

       Քարտի տեսակ՝ Անանուն,

       Արժույթ՝ ՀՀ դրամ,

       Գործողության ժամկետ՝ 6 ամիս,

       Նվազագույն գումար՝ 10,000 ՀՀ դրամ,

       Առավելագույն գումար՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ,

       Վերալիցքավորման և վերաթողարկման հնարավորություն՝ 

       չվերալիցքավորվող և չվերաթողարկվող:
   

  • Քարտը տրամադրվում է անվճար:

  • Քարտը գործում է մինչև Քարտի  դիմերեսին նշված ամսի վերջին օրը ներառյալ:

  • Քարտերի լիցքավորումն իրականացվում է բանկային քարտերի միջոցով փոխանցման, Բանկի վճարային տերմինալների, ինչպես նաև Telcell, EasyPay և Idram վճարային տերմինալների, էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով: Ընդ որում՝ Բանկի վճարային տերմինալի և/կամ Բանկում ունեցած հաշվից/հաշվեհամարից, սակայն քարտի միջոցով վճարում իրականացնելիս, Բանկը լիցքավորման համար միջնորդավճար չի գանձում:

  • Քարտերի մնացորդի նկատմամբ Բանկի կողմից տոկոսագումարներ չեն վճարվում:

  • Քարտի գործողության ժամկետի ավարտի կամ Քարտի կորստի դեպքում Քարտը վերաթողարկման ենթակա չէ:

  • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Դիմումատուին հասցված այն վնասի համար, որը հասցվել է Քարտը կորցնելու, Դիմումատուի կողմից Քարտն ու PIN կոդը այլ անձի փոխանցելու, ինչպես նաև Քարտի գործողության ժամկետի ավարտի հետևանքով:

  • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր հսկողության տիրույթից դուրս տեղի ունեցած իրադարձությունների համար:

  • Դիմում-Պայմանագրի շրջանակներում առաջացած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են երկկողմանի համաձայնության սկզբունքով: Համաձայնության չգալու դեպքում, վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  • Բանկը և Դիմումատուն կրում են պատասխանատվություն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

  • Դիմումատուն տալիս է իր համաձայնությունը Բանկից գովազդային և տեղեկատվական հաղորդագրություններ ստանալու համար:

  • Բանկը և Դիմումատուն ժամանակավորապես ազատվում են պարտավորությունների կատարումից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ որպես ֆորս-մաժորային ճանաչված  իրադարձությունների առաջացման դեպքում և ընթացքում:

  • Սույն պայմաններով չկարգավորվող հարցերը կարգավորվում են Բանկի ներքին այլ իրավական ակտերով:

  • Քարտը նվեր ստացող անձը պարտավոր է ներկայանալ «Դալմա Ինվեստ» ՍՊԸ անձը հաստատող փաստաթղթով` «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հետ կնքելով Վճարային քարտի պատվիրման հայտ-պայմանագիր: Դիմումատուն պարտավոր է նվեր ստացողին պարզաբանել Նվեր քարտի օգտագործման կանոննների և սույն Պայմանների մասին:

բաժանորդագրվի՛ր մեր էլ. նամակներին

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • TripAdvisor

© Dalma Garden Mall 2020